Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

tisdag 17 februari 2015

Klätterväggen

Under måndagen fick vi en helt ny klättervägg inne i vårt rörelserum. Denna har snabbt blivit en stor succé bland barnen.


När nytt material eller nya miljöer introduceras på Hantverkaren bestämer pedagoger tillsammns med barnen vilka regler som ska gälla. Klätterväggen fick regler så som 
- max 2 barn klättrar samtitidigt 
- man väntar på sin tur utanför mattan 
- man får INTE klättra utan de tjocka mattorna under 

Lpfö98/10

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.
  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler, 
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande, 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar