Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

onsdag 25 februari 2015

Prinsar och prinsessor

Under eftermiddagarna är vi lite mindre barn och det finns gott om tid och uttrymme för barnens fantasi att flöda. Idag blev det prins och prinsesslek :) men först måste man ju ha en krona om man ska vara prins eller prinsess så skapandet kom igång. 


När kronorna var på plats var det dags att bygga slottet. Prinsarna och prinsessorna måste ju ha någonstans att bo. 


Barn: nu har jag ätit mat så nu måste jag gå och lägga mig som en äkta prinsessa på natten. 
Pedagog: behöver man bara ett slott när man är prinsessa? 
Barn: nej, man måste ha en krona och halsband och armband och sånt också. 

Lpfö 98 (rev 2010) 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar