Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

torsdag 26 februari 2015

Storsamling

Under vår storsamling började vi som vanligt med våran "Tillsammans sång", fölt av "Blinka lilla stjärna" på svenska, engelska och arabiska. Efter detta hjälptes alla barn åt att plantera en palm. Tanken är att palmen ska representera vad ett barn behöver för att må bra. Det kommer bli barnens uppgift att se till att palmen får det den behöver, så som mat, vatten och kärlek. När vi planterat färdigt fick de barn som ville hjälpa till och göra en blomma där vi skrev upp alla de saker ett barn behöver, som vi tidigare har pratat om. Varje blad på blomman står för en sak som ett barn behöver och med tiden kommer vi kunna fylla på med allt mer och mer blad. Denna blomma finns att beskåda i vår hall på vår "Tillsammans" vägg. Förskolans värdegrund och uppdrag (lpfö98) säger att: 

Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, 

Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

 Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kultur arvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar