Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

onsdag 1 april 2015

Experiment

Idag hade vi 2 experiment vid 2 olika stationer. Flyter ägget i vanligt vatten, vatten med salt och vatten med socker? Barnen fick testa i mindre grupper och gissa vad som hände när dom släppte ner äggen.  Ägget i vattnet skjönk. 

Ped: Varför tror du att ägget skjunker? 
Barn: Det kanske är för att det är runt som en cirkel. 


När vi släppte ner ägget i glaset med salt flöt ägget. 
Ped: varför flyter ägget i saltvatten? 
Barn: för att saltet är starkt.


Den andra stationer handlade om att blåsa bubblor i 7 olika vätskor. Barnen bubblade och fick gissa vad det var för något. 


Barn: det luktar som mjöl. Ser ut som deg. 


Lpfö98 
Barnen ska få möjligheter att utveckla sin förmåga att iaktta och reflektera.  
  • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

  • utvecklarsinförmågaattlyssna,reflekteraochgeuttryckföregnauppfattningaroch försöker förstå andras perspektiv, 

    • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar