Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

onsdag 27 maj 2015

Vattenfallen igen

Krokodilen fortsätter visa ett stort intresse för vatten och vi gick därför tillbaka till vattenfallen i Motala Ström. Under promenadens gång kom många intrsseanta tankar upp hos barrnen. 

A: här var vi förut o tittade på vattenfallet. 
Ped: ja, kommer du ihåg det? 
A: tänk om vattnet har försvunnit nu? 
Ped: vart tror du att det har tagit vägen i så fall? 
A: till ett annat land! 

Denna gång blev det en lååång promenad runt våran fina stad. Eller som ett av barnen uttryckte det: 

- Åh, vad vackert det är här! 

Och vi kan inte annat än att hålla med :) 


Vi gick över många broar och att undersök vad som fanns under broarna var väldigt intressant för många av barnen. 


Ped: vad tittar ni på? 
L: fiskar. 
Ped: vad finns det för fiskar här? 
W: stor fiskar o små fiskar. 

Ped: vad ser du F? 
F: pinnar o stenar. 
L: pinnen flyter. 

Lpfö98 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Barnens nyfikenhet, företag samhet och intressen ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar