Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

tisdag 25 augusti 2015

Välkommen tillbaka

Det har nu gått några veckor sedan vi kom tillbaka till Hantverkaren och både barn och pedagoger börjar komma tillbaka in i rutinerna. 

På Krokodilen håller vi på att lära känna 2 nya kompisar, det är även många barn som har bytt från Elefanten till Krokodilen. I och med det kommer vi leka mycket tillsammans dom kommande veckorna för att riktigt lära känna varandra. 

Vi lär oss också bekanta oss med några av våra nya miljöer. Bland annat har hi ett nytt byggrum som har blivit väldigt populärt bland barnen. Här finns massor med olika matetial som barnen har fri tillgång till. Bilar har varit populärt för flera barn att leka med på Elefanten så därför har vi även gjort en liten bilbana som använda dagligen av många barn. Kom gärna innan och titta på våra nya lärmiljöer.  


Lpfö98 
Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inom hus som utomhus. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar