Förskolan Hantverkaren består av två avdelningar med barn i åldern 1-3 och 3-5 år.


Sidor

onsdag 9 september 2015

Skapande utomhus

Nu när hösten börjar närma sig är det ganska blöt i gräset på morgonen utanför vår gård. Några barn upptäckte till sin glädje att det blev spår efter deras skor när dom först gått i gräset och sedan gick ut på asfalten. 

 

Barnen pratade om hur spåren ser ut och om det finns olika spår. Spåren blev ju annorlunda beroende på vilka skor man hade. Pedagogerna bestämde sig för att ta till vara på barnens nyfikenhet och tog ut papper och målarfärg så barnen kunde skapa sina egna spår med hjälp av sina händer. 

  

Några av barnen kom även på att andra saker kunde lämna spår efter sig. Bildäck t.ex. lämnade ett annat slags spår när man körde det över pappret. 


Lpfö98 (rev. 2010)

Alla barn 

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 

    • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter 

      1. Förskollärare ska ansvara för

      2. • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar